Project EASE FILIPINO IV Modyul 14: Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminismo

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO IV Modyul 14 : Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryang Feminismo

 

    Ang iyong kaalaman sa pagsusuring panlinggwistika, pangnilalaman at pampanitikan
ay lalo pang mahahasa sa araling ito. Maiuugnay mo ang mga dati mo nang kaalamang
natutunan. Kasama na rin dito ang mga karanasang pansarili at iba pang maaari mong
paghanguan ng iyong kasagutan.

Nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa pag-unawa sa akda.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Fil IV Modyul 14 Pagsusuri ng Akda Batay sa Teoryng Feminismo.pdf227.27 KB
Your rating: None Average: 4 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license