Project EASE FILIPINO II Modyul 7 : Kapaligiran at Kaunlaran Pahayag/ Pangungusap na Nagpapakilala ng Pahiwatig

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO II

Modyul 7 : Kapaligiran at Kaunlaran Pahayag/Pangungusap na Nagpapakilala ng Pahiwatig


Ano ang matututunan mo?

    Inaasahang matatamo mo ang sumusunod na kasanayan sa pag-aaral ng modyul na ito:

    1. Natutukoy ang mga pahayag/ pangungusap na nagpapakilala ng pahiwatig
    2. Natutukoy ang magkasingkahulugang salita
    3. Natutukoy ang uri at tono ng teksto bilang katangian nito
    4. Nakabubuo ng isang mabisa at maayos na tekstong ekspositori – eksplikeysyon

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 7- Kapaligiran at Kaunlaran.pdf257.02 KB
Your rating: None Average: 5 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license