Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit IV Modyul 19 : Ano ang iyong Minamahalaga ?

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV  Yunit IV

Modyul 19 : Ano ang Iyong Minamahalaga

 

   Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


   LC 4.7 Nakababahagi ng kongkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran

   A. Nasusuri ang epekto sa moralidad ng tao ng mga isyu ukol sa kapaligiran
   B. Natutukoy ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at ang nagiging bunga ng mga ito
   C. Napahahalagahan ang pangangalaga ng kalikasan sa
       pamamagitan ng simpleng pamumuhay

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga na Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
EP IV modyul 19. Ano Ang Iyong Minamahalaga.pdf120.39 KB
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license