Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit III Modyul 13 : Matalinong Paghusga

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit III

Modyul 13 : Matalinong Paghusga

     Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga.

 

     Nakikilala ang matalinong paghusga (prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo. (LC 3.5)

     A. Naipaliliwanag ang kahulugan na matalino ng paghusga

     B. Nasusuri ang mga paghusgang ginagawa

     C. Nakabubuo ng mga balangkas upang maging matalino sa paghusga

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga na Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
EP IV modyul 13. Matalinong Paghusga.pdf1.27 MB
Your rating: None Average: 4 (8 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license