Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 9 : Panatag Ka?

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Modyul 9 : Panatag Ka?

 

    Matutunghayan mo sa modyul na ito ang mga paraan at pagpapahalagang dapat isabuhay upang mapaglabanan mo ang mga pagsubok sa buhay ng may kapanatagan ng kalooban.


    Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


    Nakikilala ang kapanatagan ng kalooban (inner peace) sa gitna ng
suliranin, pagsubok at alalahanin (LC 2.8)


    A. Nasusuri ang sariling pamamaraan sa pagpapanatag ng
        kalooban sa gitna ng suliranin at pagsubok
    B. Natutukoy ang kahalagahan ng kapanatagan ng kalooban sa
        gitna ng suliranin at pagsubok
    C. Nakabubuo ng mga pamamaraan sa pagharap sa pagsubok at
        suliranin sa buhay

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga na Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
EP IV modyul 9. Panatag Ka.pdf412.04 KB
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license