Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 7 : Ako ang Iyong Konsensya

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Modyul 7: Ako ang Iyong Konsensya

 

    Marahil ay nagaganyak ka ng malaman ang aralin sa modyul na ito. Kung ganoon, umpisahan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong sarili upang higit mong matutuhan ang nilalaman ng bawat gawain.


    Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


    Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon, kilos at pasya ayon sa konsensiya (LC 2.5)


    A. Naipaliliwanag ang kahulugan ng konsensiya
    B. Natutukoy ang kaugnayan ng konsensiya sa tamang intensyon,
        kilos at pasya
    C. Nakagagawa ng paraan upang maitama ang mga maling
        intensyon, kilos at pasya.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga na Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
EP IV modyul 7. Ako ang Iyong Konsensya.pdf340.04 KB
Your rating: None Average: 1 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license