Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Yunit 2 Modyul 6 : Ang Kaibuturan ng Tao

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV Yunit 2

Modyul 6 : Ang Kaibuturan ng Tao

 

   Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


   LC 2.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalagang moral (core moral values: love of God, love of truth, respect for life, respect for authority, respect for human sexuality, responsible dominion over material things)


   A. Nakikilala ang anim na pangunahing pagpapahalagang moral
   B. Naibabahagi ang gawaing mag-aangat ng mga pangunahing
       pagpapahalagang moral
   C. Natutukoy ang mga pangyayari o sitwasyong kaugnay sa mga
       pangunahing pagpapahalagang moral

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga na Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

AttachmentSize
EP IV Modyul 6. Ang Kaibuturan ng Tao.pdf136.15 KB
Your rating: None Average: 4.2 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license