Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 21: Pakikipag-ugnayang Asyano

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 21:  Pakikipag-ugnayang Asyano

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Matalakay ang pagkakatatag ng mga sumusunod na samahan:
     • Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
     • Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)
     • Asia-Europe Meeting (ASEM)
     • Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC); at
     • Asia-Africa Summit

2. Matutukoy ang mga layunin at bansang kasapi ng mga nabanggit na samahan;

3. Masusuri ang mga mahahalagang nagawa ng mga nabanggit na samahan; at

4. Maipaliliwanag ang pagpapasya ng mga samahang Asyano na hubugin ang
    kanilang hinaharap na mapanatili at makapagbigay-lakas sa pagkakasatuparan ng
    kanilang mga proyekto.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE 

 

 

 

 

AttachmentSize
Modyul 21 - Pakikipag-ugnayang Asyano.pdf641.49 KB
Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license