Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 17: Ang Asya sa Kasalukuyang Panahon Isang Panimula

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 17:  Ang Asya sa Kasalukuyang Panahon Isang Panimula

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:

1. Mapahahalagahan ang mga pangyayaring nagaganap sa kasalukuyang panahon
    sa larangan ng pulitika, lipunan at pangkabuhayan;

2. Masusuri ang mga implikasyon ng mga kasalukuyang pangyayari sa kalagayang
    politikalat ekonomiko sa Asya; at

3. Maaaanalisa ang mga kasalukuyang pangyayari maging sa ibang bahagi ng
    mundo at ang mga posibleng epekto at implikasyon nito sa kalagayang polikal,
    panglipunan at pangkabuhayan sa Asya.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project EASE

 

AttachmentSize
Modyul 17 - Ang Asya sa Kasalukuyang Panahon Isang Panimula.pdf1010.29 KB
Your rating: None Average: 2.5 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license