Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 12: Sistemang Pulitikal sa Asya

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 12:  Sistemang Pulitikal sa Asya


Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod:


1. Matutukoy ang pagkakaiba ng mga sistemang pulitikal ng mga bansa sa Asya;

2. Maaanalisa ang pagkakaiba ng mga sistemang pulitikal sa Asya;

3. Mapapanindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan; at

4. Masusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Modyul 12 - Sistemang Pulitikal sa Asya.pdf730 KB
Your rating: None Average: 3.7 (9 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license