Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 10: Neo-Kolonyalismo Ang Bagong Uri o Pamamaraang Kolonyalismo

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 10:  Neo-Kolonyalismo Ang Bagong Uri o Pamamaraang Kolonyalismo

 

Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo ang
mga sumusunod:


1. Matatalakay ang mga anyo at ang pamamaraan sa neo-kolonyalismo;

2. Maipaliliwanag ang mga bunga o epekto ng neo-kolonyalismo; at

3. Masusuri ang mga reaksyon o tugon ng mga Asyano sa neokolonyalismo.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

 Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

 

AttachmentSize
Modyul 10 - Neo-Kolonyalismo Ang Bagong Uri o Pamamaraang Ko.pdf562 KB
Your rating: None Average: 3.3 (7 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license