Project EASE ARALING PANLIPUNAN 2 Modyul 1: Heograpiya ng Asya

  |  Educational level: Year II

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN 2

Modyul 1: Heograpiya ng Asya

 

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang malilinang mo ang mga sumusunod na
kasanayan:


1. Mailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng
    Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima, at “vegetation cover”
    (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest at mountainlands);

2. Maipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating heograpiko nito:
    Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya,
    Hilagang Asya, at Hilaga/Sentral Asya; at

3. Matataya ang mga yamang-likas ng mga rehiyon sa Asya:
    a. Matataya ang mga impluwensiya ng kapaligirang pisikal at yamang-likas ng
        mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan
        ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, at kultura;

    b. Masusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa
        pamumuhay ng mga Asyano; at

    c. Maipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na
        kalagayang ekolohikal ng rehiyon.

 

Handa ka na ba? Subukan mong sagutin ang mga sumusunod na tanong.


Huwag kang mangamba sa pagsagot. May mga tulong sa pag-aaral na inihanda para sa iyo.

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

 Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Araling Panlipunan Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentSize
Modyul 1 - Heograpiya ng Asya.pdf569.31 KB
Your rating: None Average: 4.2 (13 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license