Project EASE FILIPINO 1 Modyul 14: Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo ng Hinuha

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO 1

Modyul 14: Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo ng Hinuha

 

Sa pamamagitan ng modyul na ito, inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod:


1. nakikilala ang mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat


2. natutukoy ang paksa at pangunahing kaisipan na nakapaloob sa teksto


3. naipaliliwanag ang mga katangian ng isang informativ na teksto


4. nakabubuo ng hinuha mula sa binasang teksto

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

 

 

 

AttachmentSize
modyul 14 Pagtukoy ng Pangunahing Kaisipan at Pagbuo ng Hinuha.pdf479.52 KB
Your rating: None Average: 2.7 (7 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license