Project EASE Filipino 1 Modyul 5: Pagsulat ng Talambuhay

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version


Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

FILIPINO 1

Modyul 5: Pagsulat ng Talambuhay


Inaasahang sa pamamagitan ng modyul na ito, maisasagawa mo ang mga sumusunod:


1. Nakikilala ang mga tiyak na katangian ng dalawang uri ng talambuhay
     a. pansarili
     b. talambuhay ng ibang tao

2. Nababatid ang mga katangiang dapat taglayin ng isang masining na talambuhay

3. Naipapakita ang pagiging malikhain sa pagsulat ng talambuhay bilang isang
    pasulat na komunikasyon

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
modyul 5 Pagsulat ng Talambuhay.pdf425.49 KB
Your rating: None Average: 4 (5 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license