Project EASE FILIPINO 1 Modyul 2: Mga Ponema ng Filipino

Subject: Filipino
  |  Educational level: Year I

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)
FILIPINO 1
Modyul 2: Mga Ponema ng Filipino

 

     Ano ang matututunan mo?

 

     May maiikling tekstong narativ at expositori na babasahin mo sa modyul na ito upang maging
daluyan ng mga kaalamang pambalarila na makatutulong sa iyong malinaw at mabisang
pakikipagkomunikasyon. Narito ang mga tiyak na kasanayang inaasahang matatamo sa modyul:


1. Nakikilala ang uri at gamit sa pagpapahayag ng mga
    • ponemang segmental
    • ponemang suprasegmental

2. Nakikilala at nagagamit nang wasto ang mga salitang may
    • diptonggo
    • klaster

3. Natutukoy ang tiyak na uri ng teksto
    • narativ
    • ekspositori

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Filipino Modyul

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
modyul 2 Mga Ponema ng Filipino.pdf352.65 KB
Your rating: None Average: 4 (12 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license