Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Modyul 19: Ano ang Inyong Minamahalaga?

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV

Modyul 19: Ano ang Iyong Minamahalaga?

 

Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga
sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


LC 4.7 Nakababahagi ng kongkretong solusyon sa mga isyu ukol
sa kapaligiran


   A. Nasusuri ang epekto sa moralidad ng tao ng mga isyu ukol sa
kapaligiran
   B. Natutukoy ang mga gawaing nakasisira sa kapaligiran at ang
nagiging bunga ng mga ito
  C. Napahahalagahan ang pangangalaga ng kalikasan sa
pamamagitan ng simpleng pamumuhay

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
EP IV modyul 19.pdf120.39 KB
Your rating: None Average: 4.5 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license