Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Modyul 13: Matalinong Paghusga

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV

Modyul 13: Matalinong Paghusga

 

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang matutuhan mo na ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:

Nakikilala na ang matalinong paghusga (prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo. (LC 3.5)

A. Naipaliliwanag ang kahulugan ng matalinong paghusga
B. Nasusuri ang mga paghusgang ginagawa
C. Nakabubuo ng mga balangkas upang maging matalino sa paghusga

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
EP IV modyul 13.pdf1.27 MB
Your rating: None Average: 4.2 (5 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license