Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga IV Modyul 11: Katotohanan, Paninindigan Ko

  |  Educational level: Year IV

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA IV

Modyul 11: Katotohanan, Paninindigan Ko

 

Pagkatapos ng modyul na ito, inaasahang matutuhan mo ang mga
sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


LC 3.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng
pagiging tapat sa salita at gawa


   A. Naipaliliwanag ang sanhi at bunga ng kawalan ng katapatan sa
sarili at sa gawa
   B. Nabibigyang-halaga ang pagkakaroon ng pananagutan sa
bawat salitang binibitiwan at ginagawa
   C. Nakagagawa ng isang pagtatalagang pansarili kaugnay ng
pagpapahalaga sa katapatan sa salita at sa gawa

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
EP IV modyul 11.pdf174.71 KB
Your rating: None Average: 3.7 (6 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license