Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga III Modyul 18: Kasanayan, bakit kailangan?

  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III

Modyul 18: Kasanayan, bakit kailangan?

 

Inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kaalaman
at pagpapahalaga:


Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa anumang
trabahong papasukan (LC4.5)


    A. Naipaliliwanag ang magiging epekto ng kawalan ng kasanayan sa
isang trabaho
    B. Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kasanayan sa
anumang trabaho
    C. Natutukoy ang mga pagpapahalagang dapat isabuhay upang taglayin
ang kasanayan sa anumang trabaho

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Module 18.pdf176.56 KB
Your rating: None Average: 2.5 (2 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license