Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga III Modyul 16: Saan Ako Nababagay?

  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III

Modyul 16: Saan Ako Nababagay?

 

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang
matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


L.C 4.1Naisasaalang-alang ang mahalagang salik sa pagpili ng
kurso sa kolehiyo o hanapbuhay


   A. Natutukoy ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay
   B. Napahahalagahan ang maingat na pagpaplano ukol sa
hanapbuhay o kurso sa kolehiyo
   C. Nakabubuo ng mga hakbangin patungo sa tamang pagpili ng
hanapbuhay o kurso sa kolehiyo

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Module 16.pdf105.07 KB
Your rating: None Average: 3.3 (4 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license