Project EASE Edukasyon sa Pagpapahalaga III Modyul 1: Lipunan... Para Kanino Nga Ba?

  |  Educational level: Year III

Printer-friendly versionPDF version

Project EASE (Effective Alternative Secondary Education)

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA III

Modyul 01: Lipunan... Para Kanino Nga Ba?

 

Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang matututuhan mo ang mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga:


    A. Naipaliliwanag ang tunay na layunin ng lipunan
    B. Nasusuri ang kahalagahan ng lipunan sa pagkakamit ng
kaganapan ng pagkatao
    C. Nahihinuha ang mga pagpapahalagang dapat linangin upang
maging makabuluhan ang pakikitungo sa lipunan

 

UPANG MAKITA ANG KABUUAN NG MODYUL, I-KLIK ANG ATTACHMENT NA PDF FILE SA IBABA.


PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON:

Karagdagang impormasyon ukol sa iba pang mga Edukasyon sa Pagpapahalaga Modyul

 

Karagdagang impormasyon ukol sa DepEd Project Ease

AttachmentSize
Module-1.pdf223.42 KB
Your rating: None Average: 3.7 (9 votes)

Creative Commons license icon Creative Commons license icon
This work is licensed under a Attribution Share Alike Creative Commons license